Förtroendevalda

Förutom styrelsen valdes följande poster på årsmötet i maj 2017.

Valberedning

Eva Holgersson
Mats Nyborg

Internrevisor

Irene Jönsson