Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3


Roskildevägen – Ribevägen. Foto: Jonas Ericsson, 2012

Välkommen till bostadsrättsföreningen Svenstorp 3, föreningen ligger belägen mellan Mariedalsvägen, Ribevägen och Roskildevägen, precis bredvid Pildammsparken i Malmö.

Föreningen består av fyra stycken lamellhus, med ett antal bostadslägenheter och några lokaler.

Föreningen, mellan Roskildevägen 33 och 35. Foto: Bengt Jönsson

Översiktsbild över föreningen. Foto: Oliver Vuljanic

+