Fixardagar

För att hålla avgifterna på en så låg nivå som möjligt väljer de flesta bostadsrättsföreningar att arrangera tillfällen för medlemmarna att utföra ideella insatser, som annars hade fått utföras av ”betald” arbetskraft. Så även Vår förening! Samtidigt ett utmärkt tillfälle att lära känna såväl grannar som egendomen vi gemensamt förvaltar.

Bilder från en av föreningens gemensamma fixaredagar där medlemmarna
hjälper till med olika göromål.

 Bilder

Bilderna är från fixardagen 2012.

 Foto: Maria Carlsson