Stadgar & ordningsregler

Stadgarna för Brf Svenstorp 3 är

  • antagna genom stämmobeslut 2017-07-03
  • registrerade och godkända hos Bolagsverket 2017-11-01

Stadgar och ordningsregler finns tillgängliga som PDF-filer:

Klickar du på länken öppnas filen i eget fönster.
För att hämta filen, högerklicka på länken och välj ”Spara mål som”.