Stadgar

Stadgarna för Brf Svenstorp 3 är

  • antagna genom stämmobeslut 2015-06-15 och 2015-09-08
  • registrerade och godkända hos Bolagsverket 2015-10-07

Stadgarna finns tillgängliga som PDF-fil:

Klickar du på länken öppnas filen i eget fönster.
För att hämta filen, högerklicka på länken och välj ”Spara mål som”.