Lägenhetsöverlåtelser

Hantering av lägenhetsöverlåtelser sköts via SBC. Alla dokument, inklusive ansökning om medlemsskap skall skickas via SBC, som tar fram underlag för styrelsen.

Representant från styrelsen besöker nya medlemmar efter överlåtelsedatumet. Vid detta besök informeras vederbörande om stadgar, ordningsregler och dylikt.

Pantsättning

Även vid pantsättning skall detta först skickas till SBC.

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift.

Lägenhetsnummer

Det nummer som skall användas som referens är föreningens lägenhetsnummer och inte det fyrsiffriga nummer enligt Lantmäteriet. Då det t.ex. finns ett antal lägenheter med nummer 1101 etc.