Abonnemang

Pris: 105:– / månad

Startavgift: 395:– (engångsavgift) – gäller fr.o.m. 30 augusti 2008

Hastighet: 100 Mbit per lägenhet – både in och ut!

E-post: 10 e-post-adresser á 100 Mb

Hemsida: 1 hemsida á 100 Mb

Övrigt: 1 fast IP-nummer.

Beställning

Beställning lämnas in direkt till OwnIT och blankett finns på deras hemsida på www.ownit.se under Kundtjänst samt nedan! På blanketten finns både 10 och 100 Mbit angivet som val. Vårat avtal gäller endast 100 Mbit oavsett vad ni anger!

Du kan välja mellan att faxa eller posta blanketten till OwnIT, och efter 1-3 arbetsdagar får du ditt avtal med posten.

Fakturering av bredbandet ombesörjes av OwnIT och faktureras kvartalsvis i förskott! Du har också möjlighet att välja autogiro alt e-faktura.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 3 månader, och där med också den kortaste bindningstiden. Uppsägning ska alltid ske skriftligen till OwnIT.

Glöm inte uppsägningen i samband med att du säljer din lägenhet!

Blanketter

Finns på ownits webplats: ownit.se