Webmail

Nedanstående genvägar till webmailen gäller för er som her e-post via vår bredbandsleverantör!

F.n. finns det inget autosvar eller vidarebefordran i någon av de två versionerna…

Nya versionen:
lanserades i början av 2008
webmail.ownit.se

Gamla versionen – SquirrelMails:
webmail2.ownit.se