Webmail

Nedanstående genvägar till webmailen gäller för er som her e-post via vår bredbandsleverantör!

F.n. finns det inget autosvar eller vidarebefordran i någon av de två versionerna…

Nyare version med https och moderniteter:
mail.ownit.nu

Lanserades i början av 2008:
webmail.ownit.se