Svenstorpspärmen

Ordningsregler

Till varje lägenhet hör ”Svenstorpspärm” med olika typer av information som berör föreningen.