Vaktmästare

SBC förvaltning

Vaktmästaren finns på plats måndagar och torsdagar kl. 8-12 under april t.o.m. oktober.

Under November t.o.m. mars är vaktmästaren närvande måndagar och torsdagar  kl. 8-10

Felanmälningar görs på e-mail:

styrelse[·]svenstorp3.se
eller brevledes genom postlåda på Ribevägen 4b