Styrelse

Ledamöter

  • Ella Widuch-Berg(ordförande)
  • Susanne Melms (kassör)
  • Johan Norberg (sekreterare)
  • Ulla Babic
  • Hanna Jörgren
  • Suppleant

  • Aleksandar Simic
  • Ranveig Haraldsen

Sammansättningen

Styrelsen utser själva de olika posterna inom styrelsen.

Kontakt:
styrelse[·]svenstorp3.se
eller brevledes genom postlåda på Ribevägen 4b