Styrelsen

Ledamöter

  • Jon Lennryd (Ordförande)
  • Rebecka Bylander (Sekreterare)
  • Tobias Berg (Kassör)
  • Barbara Moberg (Ledamot)
  • Eva Holgersson (Ledamot)

Suppleanter

  • Emmy Holmberg
  • Ulla Babic

Sammansättningen

Styrelsen utser själva de olika posterna inom styrelsen.

Kontakt

Styrelsen når du lättast via mailadressen: styrelse@svenstorp3.se
Vi har även en postlåda på Ribevägen 4b dit man kan lämna brev eller andra dokument.