Styrelse

Ledamöter

  • Jon Lennryd (Ordförande)
  • Rebecka Bylander (Sekreterare)
  • Johan Norberg (Kassör)
  • Eva Holgersson (Ledamot)
  • Emelie Sonesson (Ledamot)
  • Aleksandar Simic (Ledamot)

Suppleanter

  • Ulla Babic
  • Björn Olsson

Sammansättningen

Styrelsen utser själva de olika posterna inom styrelsen.

Kontakt

styrelse[·]svenstorp3.se
eller brevledes genom postlåda på Ribevägen 4b