Telefoni

Utöver de vanliga tele-operatörerna så finns det även möjlighet att välja det som man brukar kalla för IP-telefoni, och det finns lösningar både med och utan krav på bredband!

Hos Post och Telestyrelsen, www.pts.se, finns en lista på olika leverantörer! Ett bra avtal bör ligga inom följande prisramar, men öppningsavgiften brukar vara ungefär densamma, övriga priser bör ligga så nära 0 som möjligt!

  • Upp till 69 öre i öppningsavgift
  • Mellan 0 och 19 öre i minutavgift för lokal- och sverigesamtal och väldigt låga priser på mobil och utland
  • Mellan 0 och 60:- i månadsavgift
  • T.ex. telefonsvarare, nummerpresentation, hemligt nummer, m.m. kostar extra hos vissa leverantörer och kostnadsfritt hos andra!

IP-telefoni UTAN krav på bredband

ComHem:

Tar ut fast låg månadsavgift. Man betalar sedan för både öppnings- och minut-avgift.

Spärrservice, telesvar och nummerpresentation kostar extra.

Se vidare på deras hemsida www.comhem.se.

Tele2:

Fast låg månadsavgift som man får lov att ringa för och man betalar för öppnings- och minut-avgift.

Spärrservice, telesvar och nummerpresentation kostar extra.

Se vidare på deras hemsida www.ownit.se.

IP-telefoni MED krav på bredband

Post och Telestyrelsens hemsida www.pts.se finns många operatörer att välja på, samt möjlighet att göra prisjämförelser!

Flera medlemmar har bl.a. valt MegaPhone där man endast debiterar öppningsavgift för de första 900 minuterna varje månad, och överskjutande tid med låg minutkostnad. Inga fasta avgifter, däremot en minimidebitering som man får lov att ringa för!

Avtal och utrustning via SIBA, OnOff eller direkt via www.megaphone.se.